Translator

Uzdrowisko Iwonicz S.A.

Wyszukaj
Newsletter
Leczenie Uzdrowiskowe (ze skierowaniem NFZ)
 
W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w "Uzdrowisko Iwonicz" S.A. mogą Państwo skorzystać z:

punktor1 szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego,
punktor1 sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych - pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego,
punktor1 uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego,
punktor1 uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym - pobyt trwa 28 dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia tak jak przy leczeniu sanatoryjnym,
punktor1 ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych i dzieci - trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.


Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.
Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Materiały do pobrania:

punktor1Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe

punktor1Rozporządzeniem Ministra Zdrowia o dopłatach sanatoryjnych

 

Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).
Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

"Uzdrowisko Iwonicz" S.A. nie prowadzi rezerwacji pokoi oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym współmałżonkom skierowanym do sanatorium.

W ramach ubezpieczenia zdrowotnego w ?Uzdrowisko Iwonicz? S.A. mogą Państwo skorzystać z:

-         szpitalnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych ? pobyt trwa 21 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego,

-          sanatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych ? pobyt trwa 21-dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (pobież: tu wstawić plik do pobrania), 

-         uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w szpitalu uzdrowiskowym ? pobyt trwa 28 dni, jest bezpłatny i w ramach zwolnienia lekarskiego,

-         uzdrowiskowej rehabilitacji dla dorosłych w sanatorium uzdrowiskowym ? pobyt trwa 28 dni, w ramach urlopu, kuracjusz ponosi częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia tak jak przy leczeniu sanatoryjnym,

-         ambulatoryjnego leczenia uzdrowiskowego dla dorosłych i dzieci ? trwa od 6 do 18 dni zabiegowych, kuracjusz we własnym zakresie pokrywa koszty zakwaterowania.

 

Częściowe koszty zakwaterowania i wyżywienia pokrywane przez ubezpieczonego - Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego

- do pobrania (tu wstawić plik do pobrania) 

 

Pobyty w warunkach stacjonarnych rozpoczynają się o godzinie 14-tej pierwszego dnia i kończą o godzinie 12-tej ostatniego dnia.

Skierowanie do uzdrowiska może wystawić lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

 

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe ? do pobrania

(tu wstawić plik do pobrania)

 

Następnie skierowanie należy wysłać do odpowiedniego ze względu na adres zamieszkania oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia. Tam lekarz specjalista z zakresu balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej dokonuje oceny skierowania pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego i określa rodzaj leczenia (szpital, sanatorium, rehabilitacja szpitalna czy sanatoryjna).

Potwierdzone przez NFZ skierowanie, zawierające adres uzdrowiska, w którym ma się odbyć turnus, oraz datę rozpoczęcia i zakończenia turnusu, powinno być przesłane pocztą nie później niż 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia.

 

?Uzdrowisko Iwonicz? S.A. nie prowadzi rezerwacji pokoi oraz nie zapewnia wspólnego zakwaterowania w pokoju 2-osobowym współmałżonkom skierowanym do sanatorium.

 

 

Biuro Obsługi Klienta
Telefon: 13 430-87-80
Fax: 13 430-88-88

Sekretariat
Telefon: 13 430-85-50
Fax: 13 430-88-88

Dział Marketingu
Telefon: 13 430-85-67
Fax: 13 430-88-88